Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

ORKUN Şirketler Grubu Profesyonel Entegre Tesis Yönetimi Büyümeye Devam Ediyor

ORKUN Şirketler Grubu Profesyonel Entegre Tesis Yönetimi Büyümeye Devam Ediyor
09 Mart 2021 - 13:06 - Güncelleme: 09 Mart 2021 - 18:59
 Orkun Şirketler grubu 2004 yılından bu yana Profesyonel Tesis Yönetimi, Özel Güvenlik Hizmetleri, Temizlik Hizmetleri, Teknik Hizmetler ana hizmet kollarının yanı sıra Peyzaj Hizmetleri, Sosyal Tesis ve Havuzların Yönetimi, Enerji Yönetimi, Çevre Yönetimi konularında ihtisaslaşmış Türkiye'deki ilk şirketlerden biri olma özellik ve ayrıcalığını kazandırmıştır.

 Hizmet sektöründe uzman ve tecrübeli kişilerce kurulmuş olup, kurulduğu günden itibaren üstün görev anlayışı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet kalitesinden asla ödün vermemiştir.

Profesyonel Entegre Tesis Yönetimi; 
insan, mekan, hizmet ve teknoloji etkenlerini bütünleştirerek yapıların yaşam kalitesi ve kullanım kolaylıklarını artıran bir hizmet mesleğidir.
Ağır hizmetler olarak nitelendirilen hukuki, ticari ve teknik hizmetler yanında; hafif hizmetler olarak kabul edilen güvenlik, temizlik, haşerelerle mücadele gibi hizmetlere kadar bir yapının işleyişinde olması gereken hizmet yelpazesinin tamamını tedarik edip, yönetilmesi için gerekli hizmetin taşınmazlarda ikamet edenlere sunulmasıdır.

Unutulmamalıdır ki, doğru bilgi ve zaman para demektir... Bugün gelinen rekabet ortamının bu iki kaynağı boşa harcayan firmaları rakipleri karşısında zor duruma sokacağı açıktır. Enerji tasarrufu ve çevre mevzuatlarına ait yönetmeliklerle bizi sıkıştırmaya çalışan dış pazarlara girebilmek için yatırımlarınızda ve uzun vadeli planlarınızda akılda tutulması gereken konulardan biri de Toplam Kalite Yönetimi içinde yer alan site yönetimi dir. Oldukça detaylı tutulmaya çalışılacak olan bu bilgiler yanında bilgiye hızlı ve kolay erişimin getireceği faydalar şöyle özetlenebilir;
 • Çalışanların üstünde yaratacağı sorumluluk, ciddiyet ve daha iyi performansa ulaşma isteği ile kendilerini geliştirmelerini teşvik etme, otokontrol sağlama,
 • Genel giderlerinizde tasarruf yapma imkanları,
 • Çoklu ve otokontrol mekanizmaları sayesinde yanlış ve eksiklerden arındırılmış bilgiler,
 • Karar mekanizmalarına yardımcı olacak doğru, ölçülebilir, sınıflandırılmış bilgiler sayesinde, problemlere direkt odaklanmış çözümler geliştirme,
 • Basit, anlaşılır grafik destekli çok çeşitli raporlama olanaklarıyla toplantı ve karar alma sürelerinde tasarruf ve etkinlik,
 • İyi tasarlanmış bilgi alt yapısı, ihtiyaca özel geliştirilmiş ve "user friendly" program destekleri sayesinde, yetiştirilmiş ancak uzman olmayan personellerle sistemleri işletme olanağı,
 • Departmanlar arası kopuk veya eksik olan bilgi iletişiminin istenen düzeylere çıkarılabilmesi.

Tesis sınırları içinde bulunan mal varlıklarının ve barındırdığı insanların tesis dışından veya içinden gelebilecek her türlü tehdide karşı, ilgili 5188 Sayılı Güvenlik Yasası hükümleri çerçevesinde ve gerek duyulan anlarda en yakın kolluk kuvvetlerinin, itfaiyenin veya kamu ve özel kuruluş sistemlerinin devreye alınarak müdahalenin sağlanması amacına yönelik güvenliğinin ve konunun gerektiği koordinasyonların teminidir.
5188 Sayılı Yasa ile belirlenen görevlerle beraber kollama, gözetleme, danışma, yönlendirme vs. hizmetlerin verilmesinde etkin rol oynamak, güvenlik hizmetleri ile diğer hizmetler arasında koordinasyonu sağlamak, verilen hizmeti en üst seviyeye çıkarmaktır.
Tüm canlı cansız varlıkların güvenliğini tehdit edici olayların önlenmesi veya meydana gelmesi durumunda gerekli müdahalenin zamanında ve yerinde yapılmasıdır.
HİZMET SİSTEMLERİNE AİT GENEL PRENSİPLERİMİZ
 • İşveren işyerleri çalışanlarına, misafirlerine ve dışarıdan gelenlere güvenli, düzenli, rahat bir ortam sağlamak ve teşvik edilmesine öncü olmak,
 • Kurulan güvenlik sisteminin etkinliği açısından modern araç ve gereçlerin kullanılmasını sağlamak,
 • Hizmet veren diğer bir sistemin (temizlik, teknik vs.) mevcut güvenlik sisteminin çalışmasında engelleyici unsurları varsa ortadan kaldırmak veya izole etmek,
 • Güvenlikle ilgili yapılan düzenlemeler hakkında çalışanları en seri şekilde haberdar etmek.
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ;
 • Güvenlik risk analizi yapılarak ayrıntılı biçimde sunulur,
 • Özel güvenlik personellerimize projenin durumuna göre "araç bagaj araması, ziyaretçi kaydı, taşınma raporu ve insan ilişkileri" konularında eğitim verilir ve ehliyetli kurumlara eğitim verdirilir,
 • Tur kontrol noktaları oluşturarak güvenlik personellerimizin kazan dairesinden, asansöre, jeneratörden diğer teknik ve mekanik cihazların çevrelerine gitmesi sağlanır, oluşabilecek olumsuz durumlara erken müdahale şansı oluşturulur,
 • Gece ve gündüz denetlemeler ile personellerimizin durumunu kontrol edilir, raporlar paylaşılır,
 • Güvenlik personellerimizin giyim ve teçhizatlarına önem verilir, prezentabl görünmeleri sağlanır,
 • ISG yönetimi adına tüm personellerimizin akciğer grafisi, hemogram testi, solunum fonksiyon testi, odiometri parametrelerini yaptırılır, sağlık raporlarıyla özlük dosyalarında sizlere ulaştırılır,
 • Şirket yetkilileri ile sürekli iletişim halinde olabilirsiniz.

Temizlik Hizmetleri


Tesis sınırları içinde Temizlik Birimimiz tarafından sakinlerin sağlıklı bir ortamda yaşaması için yapılan ve sürdürülebilir hizmetlerdir.
Temizlik sektöründe konut, işyerleri, sağlık kuruluşları, fabrika, otel ve şirket binalarının, temel ve asli temizlik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek gayreti içerisindeyiz.
Güvenilirlik ilkesiyle, müşteri hak ve hukukuna saygı, araç ve gereçlere azami dikkat göstererek, gerek periyodik gerekse sürekli olarak sunduğumuz temizlik hizmetleri doğrultusunda, çalışma yaptığımız firmaların memnun kalması bizlere gurur kaynağı olmaktadır.
TEMİZLİK HİZMETLERİMİZDE;
 • Öncelikle Tesisin "Temizlik İş Planı" hazırlanır ve temizlik programı oluşturulur. Tesisin çöp toplama senaryosu hazırlanır ve tebliğ edilir,
 • Zeminlerin cilalanması, binicili ve iticili araçlarla ortak alanların temizliğinin yapılması, dış cephe temizliği, su depolarının temizliği gibi spesifik konularda gerekli organizasyon yapılır,
 • Yeşil alanların kene ilaçlaması başta olmak üzere ortak alanların ilaçlaması yapılır,
 • Yağ atıklarının, geri dönüşümü sağlanacak atıkların ayrıştırması yapılır ve ilgili yerlere teslim edilir.

Teknik Hizmetler


Teknik Birim tesisin ortak alanlarındaki her türlü teknik sistemlerin devamlılığını sağlamakla yükümlüdür.
 • Tesisin teknik ve mekanik durumu ile ilgili Teknik Rapor oluşturulur,
 • Teknik konularda satın almalar için piyasa araştırması yapılarak Fiyat Mukayese Tablosu hazırlanır, satın almalar kolaylaştırılır,
 • Teknik bakımlarınız için Master Plan hazırlanır,
 • Elektrik ve Mekanik teçhizatların Bakım ve Onarım Sözleşmeleri yapılır,
 • Projedeki malzeme ve makinalara göre günlük Kontrol Listeleri oluşturulur, asansörden koridora, kazan dairesinden su depoları kadar her yer kontrol altında tutulur,
 • Gece oluşabilecek arızalar için Mobil Destek hizmeti sağlanır,
 • Tesis içerisinde gelişen teknik arızaların tetkiki yapılır ve gerekli yönlendirmeler yapılır,
 • Tüm tesisisin aydınlatma sistemlerinde oluşacak sorunları giderilir,
 • Merkezi ısıtma-soğutma, yangın söndürme, iklimlendirme, hidrofor, interkom, tesisat uydu, asansör ve sulama sistemleri gibi sistemlerin bakım ve onarımı yapılır,
 • Su depoları yılda bir kez dezenfekte ettirilir,
 • Çocuk oyun gruplarının bakım, onarım ve tamiri yapılır,
 • Tesis içerisinde yer alan yaya yolları ve parke taşı yollarının bakım onarım ve tamirinin gerçekleştirilmesi sağlanır,
 • Saha içerisindeki metal kısımların kaynak işleri yapılır,
 • Blok kapılarının onarımı yapılır.
 

Neden Profesyonel Entegre Tesis Yönetimi ?

 1. Aidatların belirlenmesi, hangi kriterlere göre dağıtılacağı, dağıtılacak aidatların "Yönetim Planı" ve "Kat Mülkiyet Kanunu'na" uygun olup olmadığı konularıyla ilgilenmeyeceksiniz.
 2. Günümüzde meslek haline gelen profesyonel site yönetim hizmeti işinin, seçilen başkan ve üyelerin kendi özel işlerinden dolayı yeterli zaman ayıramamalarından dolayı kaliteli bir şekilde yapılamamasının önüne geçeceksiniz.
 3. Yaşadığımız coğrafyadaki örf ve adetlerin bizlerde oluşturduğu komşuluk anlayışı diğer coğrafyalardaki gibi birbirine "merhaba" demenin ötesindedir. Komşuluk ilişkisinin zedeleneceği korkusuyla, aidatların ödenmemesi durumunda gerekli hukuki işlemlerin başlatılamaması gibi durumlarla karşılaşmayacaksınız.
 4. Avukatlık ve mali müşavirlik hizmeti için ayrı bir ücret ödemeyeceksiniz.
 5. İşletme projesi hazırlama, harcama kalemlerini tespit etme gibi konuları sizler düşünmeyeceksiniz.
 6. Yaşam alanınızın yönetimini devrettiğiniz ORKUN YÖNETİM, başka projelerde de bakım firmaları ile çalışma içinde olduğundan asansör, jeneratör, hidrofor vb. cihazların bakım bedellerinde indirim yapma şansına sahip olacaktır. Bu nedenle maliyetlerinizi düşürecek, yüksek harcamalar yapmayacaksınız.
 7. Yaşam alanınızın yönetimini devrettiğiniz ORKUN YÖNETİM, birçok farklı yapıyı yönettiği için; yönetim, güvenlik, temizlik, sosyal tesis yönetimi gibi konulara farklı bakış açıları getirip, zafiyet içerisinde olan noktalara analitik bir şekilde yaklaşarak çözüme ulaştıracak; sizler de bu konularda endişe sahibi olmayacaksınız.
 8. Yönetici, güvenlik personeli, temizlik personeli, bahçıvan, teknik ve sosyal tesis görevlisinin SGK, İşe giriş ve çıkış bildirgeleri, Aylık SGK bildirgelerini hazırlamakla uğraşmayacaksınız.
 9. Yaşam alanınızda çalıştırdığınız personel nedeniyle İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği uzmanı görevlendirmek zorunda kalmayacaksınız.
 10. İş Sağlığı ve Güvenliğince yaptırılması zorunlu olan Risk Analizi ve Acil Eylem Durum Planları ile bulunan risklerin giderilmesi ile sizler uğraşmayacak, sorumluluğu bizimle paylaşacaksınız.
 11. Personellerin alması gereken Yangın Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, Arama ve Kurtarma Eğitimi, Asansörden İnsan Kurtarma Eğitimi ve Kişisel Eğitim programlarını biz hazırlayacağız, sizler de güvenli bir ortamda yaşamanın tadını çıkaracaksınız.
 12. Yıllık Olağan ya da olağan üstü toplantılarınızın usulüne uygun yapılması ve alınan kararların K.M.K'na uygun olup olmadığı konusunda hukukçulara danışmak durumunda kalmayacaksınız
 13. Yaşam alanınızın ihtiyacı olduğunda asansörcü, elektrikçi, tesisatçı gibi meslek gruplarını aramayacak, yapılan işin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için çalışanların başında beklemeyeceksiniz.
 14. Ortak kullanım alanları olan, çatının aktarılması, merdiven boşluğunun boyatılması, dış cephenin boyatılması işlerini yaptıracağınız zaman, ihalelerle ve fiyat teklifleri almakla uğraşmayacak, bu teklifi veren firmaların güvenilirliğini araştırmak zorunda kalmayacak, teklifler rapor halinde önünüze geleceği için bu gibi işleri en uygun fiyata en kaliteli şekilde kime yaptıralım diye düşünmeyeceksiniz.
 15. Yaşam alanınızın fatura ve masrafları bizim tarafımızdan takip edilecek ve muhasebeleştirilecek, sizler ailenize zaman ayıracaksınız.
 16. Yılsonunda yaşam alanınızın işletme defterini noterde tasdik etmekle uğraşmayacaksınız.
 17. Sitenizin sigortası, yangın tüplerinizin dolu ve kullanıma hazır olup olmadığı konularını dert etmeyeceksiniz.
 18. Hizmet görevlilerinizin yıllık izin formlarını hazırlamayacak, yıllık izine ayrıldığında yerine personel temin etme konularını düşünmeyeceksiniz.
 19. Havuzunuzun bakımı, temizlenmesi, uygun şartlara getirilmesi konusundaki tüm çalışmaları ORKUN YÖNETİM' e devrettiğiniz için, bunlarla ilgili ekstra bir çalışma yapmayacaksınız.
 20. Şeffaf yönetim adına tüm giderleri, şifrelerini vereceğimiz muhasebe programımız üzerinden görebileceksiniz, aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak.
 21. Isı paylaşımlarının doğru bir şekilde yapılması amacıyla profesyonellerle çalışılacağı için kullandığınız bedeli fatura olarak göreceksiniz.
 22. Oturanların listelerini tanzim edilip muhtarlığa onaylatılarak mahallin kolluk kuvvetlerine her sene vermek sizin derdiniz olmaktan çıkacak.
 23. Ev sahibi iseniz, anlaşma gereği kiracınız aidatı ödeyecekse, ödeyip ödemediğini muhasebe programı üzerinden takip edebileceksiniz.
 24. Genel konularda bilgilendirmeler, panolara yazı asılması, mail gönderilmesi ve cep telefonlarına mesaj gönderilmesi şeklinde olacak ve yaşam alanınız ile ilgili her konuda bilgi sahibi olacaksınız.
 25. Sosyalleşme ve yaşam kalitenizi artırabilmek adına çeşitli programlar düzenlenecek ve komşuluk ilişkilerinizi artıracaksınız.
 26. Sektördeki inovatif gelişmeleri biz takip edeceğiz, biz uygulayacağız, sizler burada yaşamanın keyfini çıkaracaksınız.
 27. Tüm departmanların uzman yöneticileriyle toplam kalite yönetimi hedefimize birlikte ulaşacağız.

YORUMLAR

 • 0 Yorum