"Kadınımızı Atatürk Cumhuriyeti...
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

"Kadınımızı Atatürk Cumhuriyeti Yaşatır!"

"Kadınımızı Atatürk Cumhuriyeti Yaşatır!"

14 Ağustos 2020 - 12:03

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi söylentilerinin devam etmesi nedeni ile 'Kadınımızı Atatürk Cumhuriyeti Yaşatır' başılığı ile bir basın bildirisi yayınladı.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür tarafından kaleme alınan bildiri şöyle;
                               
  "KADINIMIZI ATATÜRK CUMHURİYETİ YAŞATIR!"
Kadınlarımızın yüzyıllar öncesinde Anadolu’da başlayan, 1908 Hürriyet
Devrimiyle atılım yapan, Kurtuluş Savaşımızda elde cephane savaşmaya kadar varan ve
Cumhuriyetin kurulmasıyla zirveye taşınan yükselme mücadelesinin itici gücü, bu
toprakların kadına büyük değer veren kadim gelenekleridir. Cumhuriyet Devrimleri
de bilincimize işlemiş olan kadının yüceliği anlayışının elverişli zemininde hayata
geçirilmiş ve daim olmuştur.

Cumhuriyetimiz, kuruluşundan bu yana kadının yasalar önünde erkekle
eşitlenmesi ve toplum yaşamında kadın erkek ayrımcılığının ortadan kaldırılması
için birçok Batılı devletten önce gerekli yasal ve sosyal düzenlemeleri hayata
geçirmiştir. Uluslararası toplumda kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı mücadele
çalışmalarına ve varılan anlaşmalara en önde katıldığımız da bir gerçektir.
Bütün karşı çabalara rağmen, kadınlara yalnızca kadın oldukları için
uygulanan ve kadının fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar
görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan Kadına Yönelik Şiddet, kültürel,
ekonomik, coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada ve ülkemizde görülmeye
devam etmektedir. Bu bağlamda 2011 yılında hazırlanan ve imzaya açılan “Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi”ne (İstanbul Sözleşmesi) Türkiye de taraf olmuştur.
2012 yılında da, kadına yönelik şiddetle mücadelede yetersizliği görülen 4320 sayılı
Ailenin Korunması Kanununun yerine 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” çıkarılmıştır. 6284 sayılı kanunun
hazırlanmasında Anayasamız ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler,
özellikle İstanbul Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınmıştır.
İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik ve aile içi şiddete karşı mücadelede
önemli ilerlemeler sağlayan 6284 sayılı kanunumuzun çıkarılmasında esas alınan
metinlerden birisi olarak olumlu işlev görmüştür. Bununla birlikte, “kadına, sadece
kadın olduğu için uygulanan şiddete” karşı mücadeleyi konu almış gözüken İstanbul
Sözleşmesi’nin, şiddeti önleme ekseninde, bu kadim sosyolojik gerçeğin dışında kalan
“cinsel yönelim, cinsel kimlik” gibi kavramları ve “azınlık olma” statüsünü de
kapsamına aldığı gözden uzak tutulmamalıdır.

Sözleşmede yer verilen bu kavramların taraf devletler üzerinde baskı unsuru
oluşturacağı, Sözleşmenin taraf devletlerde ne şekilde uygulama yenilikleri getirdiğini
izlemekle görevli uzmanlar grubunun Türkiye için hazırladığı 2018 değerlendirme
raporunda açıkça görülebilmektedir. Uzmanlar grubu raporu, Sözleşmedeki cinsel
yönelim-cinsel kimlik ve azınlık (etnisite) kabulünü gerekçe göstererek
Türkiye’deki uygulamaları eleştirebilmekte ve “düzeltmeler” önermektedir.
Türkiye ise 6284 sayılı kanunu, Sözleşmedeki toplumsal dokumuza ve ulus
devlet bütünlüğümüze uymayan ifadelerin hiçbirine yer vermeyerek milli
vasfımıza uygun şekilde hazırlamıştır. Keza, Aile Bakanlığınca, Türkiye’nin taraf
olduğu diğer uluslararası sözleşmeler ve İstanbul Sözleşmesi’ne atıfta bulunarak
hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları”nda da bu
kavramlar geçmemektedir.
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesi, toplumlara cinsellik karmaşası
dayatarak aile kurumunu ve toplumsal değerleri örselemek ve ulus devletleri
güçsüzleştirmek isteyen emperyalizmin içimizdeki neoliberal uzantılarına büyük bir
çığırtkanlık alanı açacaktır. Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemeli, ancak
Sözleşmenin 72. maddesine dayanarak, söz konusu madde ve ifadelerde
değişiklik yapılması için bir an önce Avrupa Konseyi’ne başvurmalıdır.
Kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesinde yürütülen mücadelenin dayanağı
iç hukukumuzdur. Kadınımızı Anayasamız, Medeni hukukumuz, Ceza hukukumuz
ve 6284 sayılı kanunumuz korumaktadır. Bu nedenle “İstanbul Sözleşmesi
Yaşatır” sloganı, Cumhuriyet devriminin ve ülkemizde bugüne kadarki kadın
mücadelesinin çok önemli kazanımlarını, keza 6284 sayılı kanunun önemini ve
gücünü yadsıyan, kendi gücümüze güvensiz bir söylemdir. Kadına yönelik ve aile
içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesinde, dört elle savunmamız ve
sarılmamız gereken 6284 sayılı kanunun eksikliklerinin giderilip etkili şekilde
uygulanmasıyla önemli mesafe alacağımız açıktır.
Kadına yönelik şiddetin kökleri çok eskilere, binlerce yıl önce insanlığın sınıflı
topluma geçişiyle başlayan “insanın birbirine ve erkeğin kadına tahakküm etme”
olgusuna dayanmaktadır. İki asır önce başlayan mücadelelerin sonucunda kadın ve
erkeğin yasalar önünde eşit kılınması, bu insanlık sorununun tamamen aşılmasında
yeterli olmamıştır ve kat edilecek yolumuz vardır. Kadınlarımız için ışığın kaynağı,
büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşama geçirdiği fakat karşı devrimle
zayıflatılmış olan Cumhuriyet programıdır. Kadınlarımız ancak Atatürk
Cumhuriyeti’nin tam bağımsız, halkçı, laik, devrimci programının yeniden iktidarlara
yön vermesiyle hayata geçecek olan kadın-erkek eşitliğini özümsemiş
toplumumuzda eğitimli, üretken, başı dik, onurlu bireyler olarak yerlerini
alabileceklerdir.
Cumhuriyet Kadınları Derneği kadına yönelik ve aile içi şiddete karşı
mücadeleyi, erkeklere karşı değil, kadın - erkek birlikte yürütülecek ve bir
yandan 6284 sayılı kanunun daha etkili uygulanması, diğer yandan kadınımızın
eğitimsizlikten ve ekonomik bağımlılıktan kurtarılarak üretimde, yönetimde ve
hayatın her alanında özgücü ile yer alması mücadelesi olarak görmektedir.
Biz diyoruz ki;
Kadınımız Atatürk Cumhuriyeti’yle özgürleşmiştir.
Kadınımızı Atatürk Cumhuriyeti Yaşatır!
Prof. Dr. Tülin Oygür
Cumhuriyet Kadınları Derneği
Genel Başkanı
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Türk Tabipleri Birliği'nden korkutucu koronavirüs raporu:
Türk Tabipleri Birliği'nden korkutucu koronavirüs raporu: "Bizi...
Bakan Albayrak açıkladı! Türkiye 2. sırayı elde etti
Bakan Albayrak açıkladı! Türkiye 2. sırayı elde etti